SMG PLAST

PVC BİLEŞEN

İşlem

Homojenizasyonu sağlamak için her parti silolarda dikkatlice karıştırılır.

Paketlemeden önce homojenize numune, malzeme tutarlılığını kontrol etmek için tüm kalite kontrol testlerinden geçer.

Olası herhangi bir kirlenme problemini önlemek için her silonun altında otomatik paketleme sistemi vardır.

Her parti, lot numarasıyla tanımlanır; numuneler Smgplast’ın başarılarında saklanır ve analiz sertifikaları her parti için ayrı ayrı sağlanır.